Bình Định: Chỉ định nhà đầu tư Dự án Nhà máy Nước sạch Quy Nhơn

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Dự án đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOO) Nhà máy Nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1). Theo đó, Sở Xây dựng được giao tổ chức chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án trong quý II/2020.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, Công ty CP Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển, nhiều khả năng sẽ được chỉ định thực hiện Dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 367,631 tỷ đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 110,289 tỷ đồng (chiếm 30% tổng vốn đầu tư); vốn vay là 257,342 tỷ đồng (chiếm 70% tổng vốn đầu tư). Thời gian thực hiện là 25 năm.

Nhà máy có công suất thiết kế 60.000 m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn I là 30.000 m3/ngày đêm. Nguồn nước mặt lấy từ sông Tân An, chất lượng nước sau xử lý đảm bảo theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

Ngọc Minh

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/dau-tu/binh-dinh-chi-dinh-nha-dau-tu-du-an-nha-may-nuoc-sach-quy-nhon-123585.html