Bình Định: Công bố danh sách xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội Nam Ngân 

Ngày 26.2, danh sách chấm điểm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại dự án NƠXH Nam Ngân, 44 Đinh Bộ Lĩnh, TP Quy Nhơn được đăng tải trên website của Sở Xây dựng.

Nhà ở xã hội Nam Ngân

Theo đó, dự án NƠXH Nam Ngân có 408 hồ sơ đăng ký, trong đó có 391 hồ sơ đủ điều kiện, 17 hồ sơ không đủ điều kiện. Kết quả có 8 hồ sơ đạt 90 điểm, 57 hồ sơ đạt 87 điểm, 47 hồ sơ đạt 85 điểm, 41 hồ sơ đạt 82 điểm, 101 hồ sơ đạt 80 điểm, số hồ sơ còn lại đạt từ 77 điểm trở xuống.

* Danh sách xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội Nam Ngân

Sở Xây dựng đã hoàn tất thủ tục rà soát và chuyển cho Sở TN&MT tiếp tục rà soát chủ hồ sơ đăng ký có đủ điều kiện thuộc diện khó khăn về nhà ở, chưa có đất. Sau khi rà soát xong, Sở Xây dựng giao toàn bộ hồ sơ cho chủ đầu tư xét duyệt số lượng nhà được bán theo thang điểm từ cao xuống. Nếu số hồ sơ trùng điểm nhau, cao hơn số lượng cần xét thì chủ đầu tư tổ chức bốc thăm công khai.

HẢI YẾN 

Nguồn http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=141105