Bình Định: Nhu cầu vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 7.806 tỷ đồng

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các tiểu dự án thành phần thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh, ngày 20.9, UBND tỉnh đã tổng hợp nhu cầu vốn và dự kiến giải ngân đề nghị Ban quản lý dự án 2 và Ban quản lý dự án 85 báo cáo Bộ GTVT để đăng ký kế hoạch vốn, đảm bảo kịp thời chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Theo đó, tổng nhu cầu vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 7.806 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là hơn 3.534 tỷ đồng, năm 2023 hơn 4.272 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, nhu cầu vốn năm 2022 hơn 870 tỷ đồng và năm 2023 trên 1.323 tỷ đồng; dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn nhu cầu vốn năm 2022 là hơn 1.966 tỷ đồng, năm 2023 hơn 2.311 tỷ đồng; nhu cầu vốn dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh năm 2022 là hơn 698 tỷ đồng và năm 2023 trên 638 tỷ đồng.

TIẾN SỸ

Nguồn: Baobinhdinh.com.vn