Bình Định: Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, điều động 

Ngày 17.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND về việc Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, trường hợp cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động, hỗ trợ sinh hoạt phí khi đến công tác tại TX Hoài Nhơn và các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân 2 triệu đồng/người/tháng; tại TX An Nhơn và các huyện Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ được ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quyết định luân chuyển, điều động được hưởng hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 50% mức hỗ trợ đối với cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động.

Cán bộ đến công tác tại xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) và các xã, thị trấn thuộc xã khu vực III được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; đến công tác tại các xã, phường, thị trấn còn lại 750 nghìn đồng/người/tháng.

Cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 700 nghìn đồng/người/tháng. Hỗ trợ đi lại đối với cán bộ được luân chuyển, điều động từ nơi thường trú đến nơi đang công tác, dưới 35 km là 300 nghìn đồng/người/tháng, từ 35 km đến dưới 80 km 450 nghìn đồng/người/tháng, từ 80 km trở lên 600 nghìn đồng/người/tháng.

Đọc thêm:  Ðại hội TDTT tỉnh Bình Ðịnh lần thứ IX - năm 2022: Vượt khó thành công

Cán bộ luân chuyển, điều động được bố trí nơi ở theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18.2.2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp không bố trí được nơi ở thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định này, các trường hợp luân chuyển, điều động nhưng không thuộc diện hưởng mức hỗ trợ gồm: Cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, điều động về công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Quy Nhơn; cán bộ được ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy luân chuyển, điều động về công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mà trụ sở công tác tại các trung tâm hành chính các huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó là cán bộ được điều động do sắp xếp lại tổ chức bộ máy; do uy tín thấp; do có kết luận vi phạm (bị kỷ luật hoặc không kỷ luật) phải điều động sang vị trí công tác khác; do trở về cơ quan, đơn vị công tác trước khi được luân chuyển, điều động.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.10; thay thế Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11.9.2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh. 

Đọc thêm:  Bình Định: Bàn giao ngư dân bị bệnh cho gia đình và địa phương 

M.LÂM

Nguồn: Baobinhdinh.com.vn