Chưa xem xét việc tổ chức cuộc thi ‘Người đẹp Đất võ Bình Định 2020’

Do dịch bệnh Covid-2019 vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên tỉnh Bình Định chưa xem xét việc tổ chức cuộc thi Người đẹp Đất võ Bình Định 2020.

Ngày 24-2, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký văn bản về việc tổ chức cuộc thi “Người đẹp Đất võ Bình Định 2020”.

3 người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu những miền Đất Võ được tổ chức năm 2008

Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc Đề án tổ chức cuộc thi “Người đẹp Đất võ Bình Định 2020”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng hiện tình hình dịch bệnh Covid-2019 vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên chưa xem xét việc tổ chức cuộc thi “Người đẹp Đất võ Bình Định 2020”.

Trước đó, ngày 23-12-2019, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ truyền thông Bảo Phúc có đề án về việc tổ chức cuộc thi “Người đẹp Đất võ Bình Định 2020” gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định. Qua đó, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xem xét đề xuất và báo cáo UBND tỉnh.

Đức Anh

Nguồn Người Lao Động : http://nld.com.vn/van-nghe/chua-xem-xet-viec-to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-dat-vo-binh-dinh-2020-20200224081615951.htm