Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 15/9 cập nhật mới nhất

Thông tin lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 15/9.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 15/9. Ảnh: PC Bình Định

Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định, thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 15/9.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 15/9 cập nhật lúc 8h50 ngày 14/9 tại website của EVNCPC. Ảnh: /TTXVN

Chi tiết lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 15/9 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AC530445 Đinh Bộ Lĩnh 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530446 Ô Tô 1/5 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530455 Lê Thánh Tôn 1 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530458 Trần Bình Trọng 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530574 Nguyễn Tri Phương 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530672 Phan Bội Châu 3 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539083 Chung cư Nam Ngân 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH534043 TBA thi công Trần Bình Trọng 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539119 TBA DMXK BĐ 2 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539122 TBA Chợ lớn mới 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539144 TBA Phan Thị Kim Thoa 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539145 TBA Bệnh Viện Mắt 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539148 TBA BV Đa Khoa Thành Phố 2 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539159 TBA XN Đông Lạnh PCT 04:30 ngày 15/09/2022 16:30 ngày 15/09/2022 Dựng cột, lắp xà và thay ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530535 Háo Đức 05:30 ngày 15/09/2022 11:10 ngày 15/09/2022 Di dời ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538039 TBA Đồng Tiến 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538042 TBA Cây Xoài 2 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534036 TBA Gạch Ngói An Phú 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534039 TBA Long Vũ 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534040 TBA Hoàng Mai 06:00 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Cải tạo thay dây dẫn 22kV từ C91 đến C110-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534042 TBA Thành Đạt 2 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534043 TBA Hùng Vương 2 06:00 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Cải tạo thay dây dẫn 22kV từ C91 đến C110-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534044 TBA Gạch Trung Tín 2 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534046 TBA Gạch ngói Minh Tâm 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534051 TBA Hiệp Hưng 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534060 TBA Cụm CN Cầu Nước Xanh 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534067 TBA Chiếu Sáng Số 1 06:00 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Cải tạo thay dây dẫn 22kV từ C91 đến C110-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539003 TBA Hai Mai 06:00 ngày 15/09/2022 07:30 ngày 15/09/2022 Tháo lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539004 TBA NM Cơ Khí Hùng Vương 06:00 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Cải tạo thay dây dẫn 22kV từ C91 đến C110-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539058 TBA Mỹ Cúc 06:00 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Cải tạo thay dây dẫn 22kV từ C91 đến C110-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534036 TBA Gạch Ngói An Phú 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534039 TBA Long Vũ 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534042 TBA Thành Đạt 2 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534044 TBA Gạch Trung Tín 2 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534046 TBA Gạch ngói Minh Tâm 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534051 TBA Hiệp Hưng 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534060 TBA Cụm CN Cầu Nước Xanh 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539003 TBA Hai Mai 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539063 TBA Gạch Trung Tín 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539064 TBA Gạch ngói Thành Đạt 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539069 TBA Gạch Tuấn Hùng 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539070 TBA Hai Cảnh 16:30 ngày 15/09/2022 17:30 ngày 15/09/2022 Đấu lèo ĐZ22kV tại C87-XT476/TSO Đã duyệt
Đọc thêm:  Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 27/9

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại:

https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc;

Lịch tạm ngừng cấp điện theo khu vực (cpc.vn)

https://cskh-staging.cpc.vn:8080/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx