Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/6 mới nhất

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai16/6 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày mai 16/6 trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/6 cập nhật lúc 8h40 ngày 15/6 trên website của Tổng Công ty điện lực miền Trung. Ảnh:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/6:

01Điện lực An NhơnBD534085ĐMT Khai Thạch05:30 ngày 16/06/202210:15 ngày 16/06/2022Di dời cột điện 22 KVĐã duyệt02Điện lực An NhơnBH534004Mười Thu05:30 ngày 16/06/202210:15 ngày 16/06/2022Di dời cột điện 22 KVĐã duyệt03Điện Lực Bồng SơnCC530214TBA Thiết Đính Nam05:30 ngày 16/06/202217:45 ngày 16/06/2022Thi công cải tạo, di dời XT472HNH giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt04Điện Lực Bồng SơnCC532125TBA Đệ Đức 305:30 ngày 16/06/202207:15 ngày 16/06/2022Tháo lèo ĐZ 22kV để di dời, cải tạo XT472HNH giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt05Điện Lực Bồng SơnCC532128TBA Đệ Đức 505:30 ngày 16/06/202217:45 ngày 16/06/2022Thi công cải tạo, di dời XT472HNH giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt06Điện Lực Bồng SơnCC573195TBA Giao An 305:30 ngày 16/06/202207:15 ngày 16/06/2022Tháo lèo ĐZ 22kV để di dời, cải tạo XT472HNH giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt07Điện Lực Bồng SơnCC573247TBA Trần Hưng Đạo 405:30 ngày 16/06/202217:45 ngày 16/06/2022Thi công cải tạo, di dời XT472HNH giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt08Điện Lực Phù CátGC530883Khu dân cư Cát Hanh06:00 ngày 16/06/202217:00 ngày 16/06/2022Thay đầu cáp ngầm 22kV và xử lý bấm ống nối lèo ĐZ 22kV và bọc lèo ĐZ 22kVĐã duyệt09Điện Lực Phù CátGD539164MTMN Trang trại Hoàng Trung 106:00 ngày 16/06/202217:00 ngày 16/06/2022Thay đầu cáp ngầm 22kV và xử lý bấm ống nối lèo ĐZ 22kV và bọc lèo ĐZ 22kVĐã duyệt10Điện Lực Phù CátGD539165MTMN Trang trại Hoàng Trung 406:00 ngày 16/06/202217:00 ngày 16/06/2022Thay đầu cáp ngầm 22kV và xử lý bấm ống nối lèo ĐZ 22kV và bọc lèo ĐZ 22kVĐã duyệt

Đọc thêm:  Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/8

 

(còn tiếp)>>> Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q