Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/8 mới nhất

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 16/8 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày mai 16/8 trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/8 cập nhật lúc 8h44 ngày 15/8 trên website của Tổng Công ty điện lực miền Trung. Ảnh:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/8:

01Điện Lực Phù CátGC530403TBA Ba Làng 105:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt02Điện Lực Phù CátGC530404TBA Ba Làng 205:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt03Điện Lực Phù CátGC530407TBA Hòa Đại05:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt04Điện Lực Phù CátGC530409TBA Mỹ Hóa 205:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt05Điện Lực Phù CátGC530411TBA Đông Hoà Đại05:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt06Điện Lực Phù CátGC530413TBA Sơn Quy05:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt07Điện Lực Phù CátGC530414TBA UB Cát Sơn05:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt08Điện Lực Phù CátGC530415TBA Thạch Bàn Tây05:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt09Điện Lực Phù CátGC530416TBA Hội Sơn05:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt10Điện Lực Phù CátGC530417TBA Sơn Lặc05:30 ngày 16/08/202216:00 ngày 16/08/2022Dựng cột ,lắp xà thay dây ĐZ 22kV Tháo DCL lắp MC NR Đại Khoan Lắp tụ bù ĐZ 22kV – Tháo, lắp 03 đầu cực LBS-C PĐ MỸ Hóa tại C66 về phía C67 bằng PP thi công Hotline – Hạ và treo dây ĐZ 22kV tại C66 về phía C67 bằng PP thi công HotlineĐã duyệt

Đọc thêm:  Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/9

 

Còn tiếp >>> Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q