Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 17/9

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 17/9 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện vào ngày mai 17/9 trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 17/9 cập nhật lúc 08h09 ngày16/9 trên website của Tổng Công ty điện lực miền Trung. Ảnh:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 17/9:

01Điện Lực Phú TàiFC530147Bình An05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt02Điện Lực Phú TàiFC53A813Bình An 305:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt03Điện Lực Phú TàiFC53A814Cầu Quán Trác05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt04Điện Lực Phú TàiFD53A301ĐMT Thế Vũ05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt05Điện Lực Phú TàiFD53A302ĐMT T.V 205:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt06Điện Lực Phú TàiFD53A303ĐMT Thiên Long05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt07Điện Lực Phú TàiFD53A304ĐMT Hải Hà Solar05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt08Điện Lực Phú TàiFD53A305ĐMT Thiên Long 105:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt09Điện Lực Phú TàiFD53A306ĐMT Thủy Lợi Bình Định05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt10Điện Lực Phú TàiFH51A801MT-2016-005905:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt11Điện Lực Phú TàiFH539152LH Cao Su05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt12Điện Lực Phú TàiFH539153Thuộc da Phú Tài05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt13Điện Lực Phú TàiFH539154Minh Hoàng05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt14Điện Lực Phú TàiFH539155Minh Hoàng 205:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt15Điện Lực Phú TàiFH539156TV05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt16Điện Lực Phú TàiFH539158Bảo Thạch 205:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt17Điện Lực Phú TàiFH539161Bảo Thắng05:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt18Điện Lực Phú TàiFH539163Nghĩa Phát 205:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt19Điện Lực Phú TàiFH539165Nghĩa Phát 105:00 ngày 17/09/202207:00 ngày 17/09/2022Tháo lèo ĐZ 22kVĐã duyệt 

Đọc thêm:  Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/9

 

còn tiếp >>> Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q