Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/9

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 26/9 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện vào ngày mai 26/9 trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/9 cập nhật lúc 08h35 ngày 25/9 trên website của Tổng Công ty điện lực miền Trung. Ảnh:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/9:

01Điện lực An NhơnBC530149Cấp điện KCN Nhơn Hòa06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KVHoãn02Điện lực An NhơnBC530340Trường Cửu 206:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt03Điện lực An NhơnBC530340Trường Cửu 206:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt04Điện lực An NhơnBC530344Hồ Cá XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt05Điện lực An NhơnBC530344Hồ Cá XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt06Điện lực An NhơnBC530345Cù Lâm XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt07Điện lực An NhơnBC530345Cù Lâm XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt08Điện lực An NhơnBC530346Vòng Thành XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt09Điện lực An NhơnBC530346Vòng Thành XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt10Điện lực An NhơnBC530347Tân Lập XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt11Điện lực An NhơnBC530347Tân Lập XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt12Điện lực An NhơnBC530348Trường Cửu XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt13Điện lực An NhơnBC530348Trường Cửu XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt14Điện lực An NhơnBC530349An Thành Nam XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt15Điện lực An NhơnBC530349An Thành Nam XBT06:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt16Điện lực An NhơnBC530360Nam Tượng 206:00 ngày 26/09/202217:30 ngày 26/09/2022Tháo, Đấu lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTA đê phục vụ cho công tác thay dây XT 477 NTAHoãn17Điện lực An NhơnBC530360Nam Tượng 206:00 ngày 26/09/202217:45 ngày 26/09/2022Thay dây ĐZ 22 KV, xử lý HLT theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt18Điện lực An NhơnBC530361Tân Lập 206:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt19Điện lực An NhơnBC530361Tân Lập 206:00 ngày 26/09/202207:20 ngày 26/09/2022Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C19 XT 474 NTAĐã duyệt 

 

(Còn tiếp)>>> Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q

  

Cùng chuyên mục

Bài Viết Mới