Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 27/7 cập nhật mới nhất

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 27/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của Bình Định ngày mai 27/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung vào 7h10 ngày 26/7. Ảnh: /TTXVN

Điện lực Bình Định thi công cải tạo lưới điện. Ảnh: Ly Kha/TTXVN

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 27/7, cập nhật mới nhất vào 7h10 ngày 26/7 như sau:

01Điện lực An NhơnBC530266Ngãi Chánh 3.05:30 ngày 27/07/202210:10 ngày 27/07/2022Dựng chen cột, xử lý HLT theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt02Điện lực An NhơnBC530267Ga Vân Sơn.05:30 ngày 27/07/202210:10 ngày 27/07/2022Dựng chen cột, xử lý HLT theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt03Điện lực An NhơnBC530906KDC Ngãi Chánh05:30 ngày 27/07/202210:10 ngày 27/07/2022Dựng chen cột, xử lý HLT theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt04Điện Lực Phù CátGC530832Thái Bình06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt05Điện Lực Phù CátGC530833Thái Thuận06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt06Điện Lực Phù CátGC530834Chánh Danh06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt07Điện Lực Phù CátGC530835Cảnh An06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt08Điện Lực Phù CátGC530836Phú Hiệp06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt09Điện Lực Phù CátGC530838Thái Thuận 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt10Điện Lực Phù CátGC530841Trung Chánh06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt11Điện Lực Phù CátGC530842Trung Chánh 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt12Điện Lực Phù CátGC530843Đức Phổ 406:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt13Điện Lực Phù CátGC530844Ủy Ban Cát Minh06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt14Điện Lực Phù CátGC530845Gia Lạc06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt15Điện Lực Phù CátGC530846Trung An06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt16Điện Lực Phù CátGC530847Trung An 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt17Điện Lực Phù CátGC530848Gia Thạnh06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt18Điện Lực Phù CátGC530851Đức Phổ 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt19Điện Lực Phù CátGC530854Chợ Gành06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt20Điện Lực Phù CátGC530863UB Cát Minh 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt21Điện Lực Phù CátGC530887Gia Thạnh 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt22Điện Lực Phù CátGC530888Thái Bình 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt23Điện Lực Phù CátGC530898Đức Phổ 706:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt24Điện Lực Phù CátGC530899Chợ Gành 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt25Điện Lực Phù CátGC530903Phú Hiệp 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt26Điện Lực Phù CátGC530907Trung Chánh 306:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt27Điện Lực Phù CátGH536009NS Cát Minh06:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt28Điện Lực Phù CátGH536015Trường PTTH số 206:00 ngày 27/07/202211:00 ngày 27/07/2022Thay FCO nhánh rẽ đường dây 22kV Di dời đường dây 0,4kV Thay chuỗi sứ treo 22kV Xứ lý bấm ống nối lèo , bọc cách điện, thay thế sứ treo ĐZ 22kV Dựng cột chen, lắp xà dưới Đz 22kVĐã duyệt29Điện lực Phù MỹEC538124GIA VẤN07:00 ngày 27/07/202210:30 ngày 27/07/2022Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA (XDM)Đã duyệt30Điện lực Phù MỹEH539764HTX Đá hoa cương Bảo Thắng07:00 ngày 27/07/202210:30 ngày 27/07/2022Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA (XDM)Đã duyệt31Điện lực Phù MỹEH639008Công Ty TNHH Hoàn Cầu – Granite07:00 ngày 27/07/202210:30 ngày 27/07/2022Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA (XDM)Đã duyệt32Điện Lực Bồng SơnCH539037TBA HTX SX đá XD Bình Đê07:15 ngày 27/07/202209:15 ngày 27/07/2022Thay thế Công tơ, TI định kỳ TBA HTX Đá Bình Đê 2Đã duyệt33Điện Lực Phú PhongDC538006TBA Đồng Tranh07:15 ngày 27/07/202211:30 ngày 27/07/2022Xử lý bọc dây đầu trên FCO và bảo dưỡng TBA Đồng Tranh (C101-1/66) – XT484/TSOĐã duyệt34Điện lực Tuy PhướcHC030319TBA An Lợi 208:00 ngày 27/07/202212:00 ngày 27/07/2022+ Tháo lèo đấu nối xuống 03FCO An Lợi 2 Cột 85/22/6 XT473PSO + Thay FCO , Sứ đứng , tách CSV TBA , bão dưỡng TBA , Bão dưỡng lèo 0,4kv đầu TBA Cột 85/22/6 XT473PSO + Kiểm tra kĩ thuật đường dây trên cao bằng xe gàu & Ống nhòm C43-70 XT472QNHĐã duyệt

Đọc thêm:  Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/8

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx