Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 28/7 cập nhật mới nhất

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 28/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày 28/7.

Lịch cắt điện Bình Định cập nhật lúc 10h45 ngày 27/7 tại website của EVNCPC. Ảnh:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 28/7 tại Bình Định:

01Điện lực An NhơnBC530297Nhơn Hưng 505:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt02Điện lực An NhơnBC530439KDC Tân Dương05:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt03Điện lực An NhơnBC530532Cẩm Văn.05:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt04Điện lực An NhơnBC530574TBA An Ngãi 105:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt05Điện lực An NhơnBC530575TBA An Ngãi 205:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt06Điện lực An NhơnBC530576TBA Phò An 105:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt07Điện lực An NhơnBC530577TBA Nhơn Hưng 405:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt08Điện lực An NhơnBC530908Xi Ta05:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt09Điện lực An NhơnBH539002Đài PSPTAN 105:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt10Điện lực An NhơnBH539003Đài PSPT An Nhơn 205:30 ngày 28/07/202216:30 ngày 28/07/2022Thay cột, hạ ngầm ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt

Đọc thêm:  Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/8

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx