Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 14/8

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 14/8.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 14/8. Ảnh: Thành Chính/TTXVN

Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định, thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 14/8 như sau:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 14/8 cập nhật lúc 9h30 ngày 13/8 tại website của EVNCPC. Ảnh: /TTXVN

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 14/8 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG 
Điện Lực Quy Nhơn AC530633 UB Nhơn Lý 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530862 Dốc cá Nhơn Lý 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539007 Lý Chánh 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539008 Lý Hưng 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539012 Lý Hưng 2 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539016 Chợ Nhơn Lý 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539017 Trường Tiểu Học Nhơn Lý 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539029 QHDC Lý Hưng 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539030 Lý Hòa 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539084 Chợ Nhơn Lý 2 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539010 Nhánh rẽ TBA Minh Dương 1 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539011 Nhánh rẽ FLC Nhơn Lý 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539191 TBA nâng áp Thiên Phúc 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539192 TBA Nâng áp Long Vạn Phát 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531012 TBA Khí Hóa Lỏng Miền Nam 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539010 Nhánh rẽ TBA Minh Dương 1 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539011 Nhánh rẽ FLC Nhơn Lý 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539191 TBA nâng áp Thiên Phúc 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539192 TBA Nâng áp Long Vạn Phát 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531012 TBA Khí Hóa Lỏng Miền Nam 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539272 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 1 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539273 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 2 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539274 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 4 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539275 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 5 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539276 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 3 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539272 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 1 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539273 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 2 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539274 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 4 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539275 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 5 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539276 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 3 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539340 TBA Maubeni Lumber 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539833 TBA Cửa hàng xăng dầu Nhơn Hội 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539842 TBA Cảng cá Nhơn Lý 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539848 TBA FUJIWARA 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539853 TBA Vườn Thanh Long 05:00 ngày 14/08/2022 05:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539287 TBA thi công hạ tầng FLC 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539288 TBA Thủy Liệu Pháp Kỳ Co 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539297 TBA Vườn thú FLC Quy Nhơn 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539318 Mavin Austfeed 2 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539340 TBA Maubeni Lumber 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539287 TBA thi công hạ tầng FLC 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539288 TBA Thủy Liệu Pháp Kỳ Co 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539297 TBA Vườn thú FLC Quy Nhơn 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539318 Mavin Austfeed 2 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539340 TBA Maubeni Lumber 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539287 TBA thi công hạ tầng FLC 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539288 TBA Thủy Liệu Pháp Kỳ Co 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539297 TBA Vườn thú FLC Quy Nhơn 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539318 Mavin Austfeed 2 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539340 TBA Maubeni Lumber 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539287 TBA thi công hạ tầng FLC 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539288 TBA Thủy Liệu Pháp Kỳ Co 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539297 TBA Vườn thú FLC Quy Nhơn 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539318 Mavin Austfeed 2 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539340 TBA Maubeni Lumber 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539981 TBA Phân Khu 4 T2-2 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539982 TBA Phân Khu 4 T3-1 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539983 TBA Phân Khu 4 T3-2 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539984 TBA Phân Khu 4 T4-1 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539985 TBA Phân Khu 4 T4-2 17:00 ngày 14/08/2022 17:15 ngày 14/08/2022 Chuyển phương thức Đã duyệt

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại:

https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc;

Lịch tạm ngừng cấp điện theo khu vực (cpc.vn)

https://cskh-staging.cpc.vn:8080/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx