Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 14/9

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 14/9.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 14/9 cập nhật lúc 13h53 ngày 13/9 tại website của EVNCPC. Ảnh:

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 14/9 như sau:

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 14/9. Ảnh: Thành Chính

STT ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
1 Điện lực An Nhơn BD531075 Nhà Máy Proconco 05:30 14/09/2022 07:05 14/09/2022 Tháo lèo ĐZ 22 Kv Đã duyệt
2 Điện lực An Nhơn BH531025 Deheus 05:30 14/09/2022 07:05 14/09/2022 Tháo lèo ĐZ 22 Kv Đã duyệt
3 Điện lực An Nhơn BH531026 ANT 1 05:30 14/09/2022 07:05 14/09/2022 Tháo lèo ĐZ 22 Kv Đã duyệt
4 Điện lực An Nhơn BH531027 ANT 2 05:30 14/09/2022 07:05 14/09/2022 Tháo lèo ĐZ 22 Kv Đã duyệt
5 Điện lực An Nhơn BH531073 DEHEUS 2 05:30 14/09/2022 07:05 14/09/2022 Tháo lèo ĐZ 22 Kv Đã duyệt
6 Điện Lực Bồng Sơn CC534801 TBA Lại Đức 06:00 14/09/2022 09:30 14/09/2022 Dựng cột chen xử lý khoảng cách pha-đất ĐZ 22kV XT476HNH Đã duyệt
7 Điện Lực Bồng Sơn CC573235 TBA Xuân Hòa 06:00 14/09/2022 09:30 14/09/2022 Dựng cột chen xử lý khoảng cách pha-đất ĐZ 22kV XT476HNH Đã duyệt
8 Điện Lực Phú Phong DC530401 TBA Phú Hiệp 06:00 14/09/2022 16:30 14/09/2022 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ  C12/1 đến C12/16 – XT482/TSO Đã duyệt
9 Điện Lực Phú Phong DC530433 TBA Tây Phú 1 06:00 14/09/2022 16:30 14/09/2022 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ  C12/1 đến C12/16 – XT482/TSO Đã duyệt
10 Điện lực An Nhơn BC530148 TBA Hoàng Anh Gia Lai 06:30 14/09/2022 17:00 14/09/2022 Lắp LBS-C , MC Recloser Đã duyệt

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc