Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 15/8

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 15/8.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 15/8 cập nhật lúc 08h35 ngày 14/8 tại website của EVNCPC. Ảnh:

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 15/8 như sau:

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 15/8. Ảnh: Thành Chính

STT ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
1 Điện lực An Nhơn BC530811 TBA Bà Nghè 07:00 15/08/2022 13:10 15/08/2022 Chuyển điểm đấu nối ĐZ 22 KV (đấu tắc tầng dây giữa và tầng dây dưới, cô lập hoàn toàn với tầng dây phía trên cùng) Đã duyệt
2 Điện lực Tuy Phước HC530381 TBA Phụng Sơn 2 07:00 15/08/2022 13:00 15/08/2022 -Tháo lèo đường dây 22kv tại cột C8A/5 (XT479/PSO-Tầng dưới ) mạch kép XT475PSO-479PSO- Cột C8A/5 – XT479PSO (Tầng dưới ) mạch kép XT475PSO-479PSO- Xử lý tưa dây , bấm ống nối lèo , bọc cung lèo tại C17 – XT475/PSO và C8A/6 – XT475/PSO (mạch kép XT475PSO- 479PSO) – Bão dưỡng TBA Phụng Sơn 2  tại cột  C8A/8 – XT479/PSO ( mạch kép XT475PSO- 479PSO)- Đấu  lèo đường dây 22kv tại cột C18A/5 – XT479/PSO (Tầng dưới )&bọc cung lèo  mạch kép XT475PSO-479PSO Cột C8A/5 –  XT479PSO (Tầng dưới ) mạch kép XT475PSO-479PSO Đã duyệt
3 Điện Lực Phú Tài FH539142 Bãi rác Long Mỹ 08:00 15/08/2022 09:30 15/08/2022 Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùng Đã duyệt
4 Điện Lực Bồng Sơn CC530839 TBA An Thái 1. 08:45 15/08/2022 10:45 15/08/2022 Kiểm tra, xử lý chảy dầu tại van an toàn  MBA- tại hiện trường TBA An Thái 1-XT 471/TQU Đã duyệt
5 Điện Lực Phú Tài FH539077 T 380 – 4 10:15 15/08/2022 11:45 15/08/2022 Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùng Đã duyệt
6 Điện lực An Nhơn BC530145 Trung Ái 2 XBT 12:00 15/08/2022 13:10 15/08/2022 Tách lèo ĐZ 22 KV Đã duyệt
7 Điện lực An Nhơn BC530166 Trung Ái 3 12:00 15/08/2022 13:10 15/08/2022 Tách lèo ĐZ 22 KV Đã duyệt
8 Điện lực An Nhơn BC530708 Trực Sơn XBT 12:00 15/08/2022 13:10 15/08/2022 Tách lèo ĐZ 22 KV Đã duyệt
9 Điện lực An Nhơn BC530815 TBA Phú Sơn 2 12:00 15/08/2022 13:10 15/08/2022 Tách lèo ĐZ 22 KV Đã duyệt
10 Điện lực An Nhơn BD537001 ĐMT Nhất Tây Sơn 12:00 15/08/2022 13:10 15/08/2022 Tách lèo ĐZ 22 KV Đã duyệt
Đọc thêm:  Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/9

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc