Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/11

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 16/11.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/11. Ảnh: Thành Chính

 

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 16/11 như sau:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/11 cập nhật ngày 15/11 tại website của EVNCPC. Ảnh:

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/11 chi tiết:

STT ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
1 Điện Lực Phú Tài FC51B501 Kinh tế trang trại 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
2 Điện Lực Phú Tài FC530429 Bùi Thị Xuân 6 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
3 Điện Lực Phú Tài FC530430 Bùi Thị Xuân 4 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
4 Điện Lực Phú Tài FC530431 Trần Quang Diệu 2 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
5 Điện Lực Phú Tài FC530432 Bùi Thị Xuân 2 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
6 Điện Lực Phú Tài FC530436 Suối Dứa 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
7 Điện Lực Phú Tài FC530437 Suối Lở 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
8 Điện Lực Phú Tài FC530839 Dốc Ông Phật 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
9 Điện Lực Phú Tài FC530840 Bùi Thị Xuân 3 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
10 Điện Lực Phú Tài FC530845 Dốc Ông Phật 2 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
11 Điện Lực Phú Tài FC535001 TĐC 508 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
12 Điện Lực Phú Tài FC53B201 Suối Lỡ 3 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
13 Điện Lực Phú Tài FC53B501 Suối Lỡ 2 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
14 Điện Lực Phú Tài FC53B502 Khu B – Bùi Thị Xuân 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
15 Điện Lực Phú Tài FC53B503 Bùi Thị Xuân 11 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
16 Điện Lực Phú Tài FC53B504 Bùi Thị Xuân 10 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
17 Điện Lực Phú Tài FC53B505 Khu A – Bùi Thị Xuân 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
18 Điện Lực Phú Tài FC53B506 Bùi Thị Xuân 12 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
19 Điện Lực Phú Tài FC53B507 Âu Cơ 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt
20 Điện Lực Phú Tài FC53B508 Âu Cơ 2 05:00 16/11/2022 17:30 16/11/2022 Kết hợp công tác lưới truyền tải để Lắp CĐC, nâng cao dây CS, lắp xà, sứ, rải kéo căng dây ĐZ 22kV XT479/LMY (Dự án KFW3.2) Đã duyệt

(còn tiếp)

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

 

Cùng chuyên mục

Bài Viết Mới