Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/6

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 20/6.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/6. Ảnh: EVN Bình Định

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/6 như sau:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 20/6 cập nhật lúc 12h ngày 19/6 tại website của EVNCPC. Ảnh: /TTXVN

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/6 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC      MÃ TRẠM TÊN TRẠM     TỪ       ĐẾN    LÝ DO  TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AC533091 Nguyễn Thái Học 5 07:10 ngày 20/06/2022 09:20 ngày 20/06/2022 Đấu 3 lèo ĐZ 22kV, Bằng phương pháp Hotline Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538208 TRUNG HÒA 07:15 ngày 20/06/2022 08:45 ngày 20/06/2022 Thay sứ đứng, FCO, bọc lèo ĐZ 22kV, vệ sinh MBA (xử lý khoảng cách pha) Hoãn
Điện lực Phù Mỹ EC538210 TRUNG THÀNH 3 07:15 ngày 20/06/2022 08:45 ngày 20/06/2022 Thay sứ đứng, FCO, bọc lèo ĐZ 22kV, vệ sinh MBA (xử lý khoảng cách pha) Hoãn
Điện Lực Quy Nhơn AC530633 UB Nhơn Lý 08:30 ngày 20/06/2022 10:00 ngày 20/06/2022 Xử lý rịn dầu MBA Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530250 TBA Bình Thành 1 15:00 ngày 20/06/2022 17:30 ngày 20/06/2022 Xử lý tiếp xúc lèo bằng phương pháp hotline (thay đầu cốt bằng ống nối) Tại vị trí C53/18-XT472/C71 Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC533091 Nguyễn Thái Học 5 07:10 ngày 20/06/2022 09:20 ngày 20/06/2022 Đấu 3 lèo ĐZ 22kV, Bằng phương pháp Hotline Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538208 TRUNG HÒA 07:15 ngày 20/06/2022 08:45 ngày 20/06/2022 Thay sứ đứng, FCO, bọc lèo ĐZ 22kV, vệ sinh MBA (xử lý khoảng cách pha) Hoãn
Điện lực Phù Mỹ EC538210 TRUNG THÀNH 3 07:15 ngày 20/06/2022 08:45 ngày 20/06/2022 Thay sứ đứng, FCO, bọc lèo ĐZ 22kV, vệ sinh MBA (xử lý khoảng cách pha) Hoãn
Điện Lực Quy Nhơn AC530633 UB Nhơn Lý 08:30 ngày 20/06/2022 10:00 ngày 20/06/2022 Xử lý rịn dầu MBA Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530250 TBA Bình Thành 1 15:00 ngày 20/06/2022 17:30 ngày 20/06/2022 Xử lý tiếp xúc lèo bằng phương pháp hotline (thay đầu cốt bằng ống nối) Tại vị trí C53/18-XT472/C71 Đã duyệt
Đọc thêm:  Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/8

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc; Lịch tạm ngừng cấp điện theo khu vực (cpc.vn)