Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/7

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 26/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/7. Ảnh: EVN Bình Định

Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định, thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 26/7 như sau:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/7 cập nhật lúc 10h19 ngày 25/7 tại website của EVNCPC. Ảnh: /TTXVN

 

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 26/7 cụ thể như sau:

STT ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
1 Điện lực An Nhơn BC530557 Phú Thành 3 05:30 26/07/2022 10:15 26/07/2022 Di dời ĐZ 22 KV Theo yêu cầu địa phương Đã duyệt
2 Điện lực An Nhơn BC530570 Nhơn Thành 4 05:30 26/07/2022 10:15 26/07/2022 Di dời ĐZ 22 KV Theo yêu cầu địa phương Đã duyệt
3 Điện Lực Quy Nhơn AC530588 Hoàng Hoa Thám 2 06:15 26/07/2022 07:45 26/07/2022 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV, bằng phương pháp Hotline Hoãn
4 Điện Lực Phú Tài FD53A701 Quang Minh Thông 06:30 26/07/2022 17:00 26/07/2022 Hoàn thiện lắp đặt và đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Tín Nhân 3-1600kVA Đã duyệt
5 Điện Lực Phú Tài FH53A606 NLSH Tín Nhân 2 06:30 26/07/2022 17:00 26/07/2022 Hoàn thiện lắp đặt và đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Tín Nhân 3-1600kVA Đã duyệt
6 Điện Lực Phú Tài FH53A605 NLSH Tín Nhân 1 06:30 26/07/2022 17:00 26/07/2022 Hoàn thiện lắp đặt và đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Tín Nhân 3-1600kVA Đã duyệt
7 Điện Lực Phú Tài FD53A702 Nam Quang 06:30 26/07/2022 17:00 26/07/2022 Hoàn thiện lắp đặt và đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Tín Nhân 3-1600kVA Đã duyệt
8 Điện Lực Quy Nhơn AC539032 Bùi Xuân Phái 07:15 26/07/2022 11:45 26/07/2022 Di dời cột điện và ĐZ 0,4kV Đã duyệt
9 Điện Lực Bồng Sơn CC530797 TBA Cầu Giấy 07:15 26/07/2022 09:15 26/07/2022 Xử lý rịn dầu bushing hạ thế pha C TBA Cầu Giấy-XT476HNH Đã duyệt
10 Điện lực Phù Mỹ EC538032 VĨNH LỢI 2 07:15 26/07/2022 09:45 26/07/2022 Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn MBA Đã duyệt
11 Điện Lực Phù Cát GC530645 Xuân An 3 07:50 26/07/2022 09:10 26/07/2022 Kiểm tra bảo dưỡng kết hợp CBM cấp độ 2 Đã duyệt
12 Điện Lực Phú Tài FH532004 Lâm trường QN 08:00 26/07/2022 11:00 26/07/2022 Thay MBA (Nâng DL TBA Lâm Trường Quy Nhơn từ 50kVA lên 160kVA) Đã duyệt
13 Điện Lực Quy Nhơn AC533093 Đoàn Thị Điểm 2 09:15 26/07/2022 17:00 26/07/2022 Thay ĐZ 22kV Hoãn
14 Điện Lực Quy Nhơn AC530577 Đoàn Thị Điểm 09:15 26/07/2022 17:00 26/07/2022 Thay ĐZ 22kV Hoãn
15 Điện Lực Phù Cát GC530638 TBA Chánh Liêm Bắc 09:20 26/07/2022 10:20 26/07/2022 Kiểm tra bảo dưỡng kết hợp CBM cấp độ 2 Đã duyệt
16 Điện lực An Nhơn BC530427 TBA UB Nhơn Phong XBT 13:30 26/07/2022 17:00 26/07/2022 Di dời ĐZ 0,4  KV Theo yêu cầu địa phương Đã duyệt
17 Điện Lực Phù Cát GC530642 TBA Chánh Liêm Nam 13:50 26/07/2022 15:10 26/07/2022 Kiểm tra bảo dưỡng kết hợp CBM cấp độ 2 Đã duyệt
18 Điện Lực Quy Nhơn AC530588 Hoàng Hoa Thám 2 16:30 26/07/2022 18:00 26/07/2022 Đấu 3 lèo ĐZ 22kV, bằng phương pháp Hotline Hoãn
Đọc thêm:  Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/8

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại:

https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc;

Lịch tạm ngừng cấp điện theo khu vực (cpc.vn)

https://cskh-staging.cpc.vn:8080/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx