Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 30/7

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 30/7.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 30/7 cập nhật lúc 09h00 ngày 29/7 tại website của EVNCPC. Ảnh:

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 30/7 như sau:

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 30/7

STT ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
1 Điện Lực Bồng Sơn CC534123 TBA Khu dân cư Bạch Đằng 07:00 30/07/2022 16:00 30/07/2022 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để thi công đấu nối cáp ngầm dọc thành cầu Bồng Sơn từ C70 đến C87 và thu hồi ĐZ trên không cũ từ C70 đến C83-XT474HNH (theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn) Đã duyệt
2 Điện Lực Bồng Sơn CH539056 TBA Cấp nước 50 KVA bãi giếng 07:00 30/07/2022 16:00 30/07/2022 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để thi công đấu nối cáp ngầm dọc thành cầu Bồng Sơn từ C70 đến C87 và thu hồi ĐZ trên không cũ từ C70 đến C83-XT474HNH (theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn) Đã duyệt
3 Điện Lực Bồng Sơn CH539060 TBA Kho Bạc HN 07:00 30/07/2022 16:00 30/07/2022 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để thi công đấu nối cáp ngầm dọc thành cầu Bồng Sơn từ C70 đến C87 và thu hồi ĐZ trên không cũ từ C70 đến C83-XT474HNH (theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn) Đã duyệt
4 Điện Lực Bồng Sơn CH539133 TBA 180KVA Chi cục thuế Hoài Nhơn 07:00 30/07/2022 16:00 30/07/2022 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để thi công đấu nối cáp ngầm dọc thành cầu Bồng Sơn từ C70 đến C87 và thu hồi ĐZ trên không cũ từ C70 đến C83-XT474HNH (theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn) Đã duyệt
5 Điện Lực Bồng Sơn CH539175 TBA Chiếu Sáng Quảng Trường Bồng Sơn 07:00 30/07/2022 16:00 30/07/2022 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để thi công đấu nối cáp ngầm dọc thành cầu Bồng Sơn từ C70 đến C87 và thu hồi ĐZ trên không cũ từ C70 đến C83-XT474HNH (theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn) Đã duyệt
6 Điện lực An Nhơn BH532009 Nga Lâu 5 07:15 30/07/2022 17:40 30/07/2022 Hoán đổi MBA , thay ATM tổng , cáp tổng Đã duyệt
7 Điện Lực Quy Nhơn AH534032 TBA Công ty Hải Minh 2 07:30 30/07/2022 15:30 30/07/2022 Thay MBA Công Ty Hải Minh, tháo thu hồi MBA Công Ty Hải Minh 2 (MBA Di Động) Đã duyệt
8 Điện Lực Quy Nhơn AH539341 TBA Công ty Hải Minh 07:30 30/07/2022 15:30 30/07/2022 Thay MBA Công Ty Hải Minh, tháo thu hồi MBA Công Ty Hải Minh 2 (MBA Di Động) Đã duyệt
9 Điện Lực Phú Phong DC532024 TBA UB Bình Hòa 07:45 30/07/2022 09:00 30/07/2022 Thay định kì TI khách hàng 3 pha Tại TBA UB. Bình Hòa – XT472/C71 Đã duyệt
10 Điện lực An Nhơn BC530368 TBA Thắng Công 2 08:15 30/07/2022 11:40 30/07/2022 Hoán đổi MBA , thay ATM tổng , cáp tổng Đã duyệt
Đọc thêm:  Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/8

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc