Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 31/7

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 31/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 31/7. Ảnh: EVN Bình Định

Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định, thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 31/7 như sau:

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 31/7 cập nhật lúc 10h48 ngày 30/7 tại website của EVNCPC. Ảnh: /TTXVN

 

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 31/7 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AH539114 TBA BV Đa Khoa 1 05:30 ngày 31/07/2022 16:00 ngày 31/07/2022 Đấu nối ĐZ 0,4kV vào tủ điện TBA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539149 TBA Nhà khám BV Đa khoa Tỉnh 05:30 ngày 31/07/2022 12:00 ngày 31/07/2022 Hạ ngầm ĐZ 22k và Nâng dung lượng MBA lên 2000kVA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539863 TBA Khu Chuẩn Đoán Hình Ảnh 05:30 ngày 31/07/2022 12:00 ngày 31/07/2022 Hạ ngầm ĐZ 22k và Nâng dung lượng MBA lên 2000kVA Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 06:00 ngày 31/07/2022 08:00 ngày 31/07/2022 Đấu nối đầu trên 03FCO TBA Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (XDM) Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539203 Chiếu sáng Vĩnh Hội 06:00 ngày 31/07/2022 08:00 ngày 31/07/2022 Đấu nối đầu trên 03FCO TBA Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (XDM) Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539235 Trung Hội 06:00 ngày 31/07/2022 08:00 ngày 31/07/2022 Đấu nối đầu trên 03FCO TBA Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (XDM) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533120 TBA Cự Tài 2 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533143 TBA Quán Phúc 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533144 TBA Quán Trọng 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533145 TBA Ngã Ba Đường Mới 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533146 TBA Quán Phúc 2 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533187 TBA Hội Phú-Hoài Hảo 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC537155 TBA Thuỷ Tinh 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC537159 TBA Tấn Thạnh 2 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573176 TBA UB Hoài Hảo 2 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573198 TBA UB Hoài Hảo 3 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573230 TBA Bệnh Viện Hoài Hảo 2 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573250 TBA Quán Trọng 2 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539030 TBA Cty CP xây dựng 47 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539032 TBA Cty CP Qly & XD ĐBộ B.Định 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539036 TBA DN TN Minh Thảo 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539037 TBA HTX SX đá XD Bình Đê 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539039 TBA HTX SX đá Bình Đê 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539135 TBA 180 KVA -Võ Thị Ánh- Hoài Hảo 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539146 Đại đội công binh (Chiến đấu SH02) 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539155 TBA Đường bộ Bình Định 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539162 TBA Thái Văn Nhị 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539170 TBA Tuấn Thảo Gia Lai 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539182 HTX Đá Bình Đê 3 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539209 TBA Võ Thị Ánh 2 07:00 ngày 31/07/2022 10:00 ngày 31/07/2022 Di dời ĐZ 22kV sau NR Thủy Tinh để thi công mở rộng đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo để nghị của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539211 TBA Tiến Thành 07:00 ngày 31/07/2022 17:30 ngày 31/07/2022 Thay dây, xà, sứ đảm bảo an toàn Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530711 Bò Sữa Nhơn Tân 1 07:15 ngày 31/07/2022 11:00 ngày 31/07/2022 Hoán đổi MBA , thay ATM tổng , cáp tổng Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530824 Đông Bình 2 07:15 ngày 31/07/2022 11:00 ngày 31/07/2022 Hoán đổi MBA , thay ATM tổng , cáp tổng Đã duyệt
Đọc thêm:  Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/8

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại:

https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc;

Lịch tạm ngừng cấp điện theo khu vực (cpc.vn)

https://cskh-staging.cpc.vn:8080/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx