Thông tin lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày 16/9

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 16/9.

Thông tin lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/9 tại website của EVNCPC. Ảnh:

Công ty điện lực Bình Định thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện tại thành phố du lịch Quy Nhơn và các huyện của Bình Định ngày mai 16/9 như sau:

01Điện Lực Quy NhơnAC530576Đống Đa 204:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt02Điện Lực Quy NhơnAC530587Đống Đa 304:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt03Điện Lực Quy NhơnAC530658Nguyễn Hữu Thọ04:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt04Điện Lực Quy NhơnAC530859Nguyễn Chánh04:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt05Điện Lực Quy NhơnAC530860Đống Đa 504:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt06Điện Lực Quy NhơnAC533090KDC Hồ sinh thái Đống Đa04:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt07Điện Lực Quy NhơnAC533097Đống Đa 404:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt08Điện Lực Quy NhơnAC539053Đống Đa 704:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt09Điện Lực Quy NhơnAC539055Đống Đa 604:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt10Điện Lực Quy NhơnAC539088Bình Hà04:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt11Điện Lực Quy NhơnAD539189Nhánh rẽ TBA Cảng Quy Nhơn 604:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt12Điện Lực Quy NhơnAH539337TBA khách sạn Lake view04:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt13Điện Lực Quy NhơnAH539867TBA Khách sạn Thanh Vân04:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt14Điện Lực Quy NhơnAH539871TBA Bến Du Thuyền04:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt15Điện Lực Quy NhơnAH539902TBA Chiếu sáng 1 QL1904:30 ngày 16/09/202206:30 ngày 16/09/2022Thay chống sét van pha AĐã duyệt16Điện lực An NhơnBD539079ĐMT Skylar Bò Sữa 106:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt17Điện lực An NhơnBD539080ĐMT Skylar Bò Sữa 206:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt18Điện lực An NhơnBD539081ĐMT Skylar Bò Sữa 306:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt19Điện lực An NhơnBH537002Bò Sữa Bình Định 106:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt20Điện lực An NhơnBH537005Bò Sữa Bình Định 206:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt21Điện lực An NhơnBH539005Bò Sữa Bình Định 306:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt22Điện lực An NhơnBH539024Phan Minh Định06:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt23Điện lực An NhơnBH539026Nông Trại Xanh06:30 ngày 16/09/202216:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 22 KV và TBA Bò Sữa Bình Định, Bò sữa Bình Định 2 theo yêu cầu KHĐã duyệt24Điện Lực Quy NhơnAC530256Hội Giáo 207:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt25Điện Lực Quy NhơnAC530626Hội Tân 107:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt26Điện Lực Quy NhơnAC530628Hội Tân 307:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt27Điện Lực Quy NhơnAC530629Hội Thành 207:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt28Điện Lực Quy NhơnAC530631Hội Giáo07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt29Điện Lực Quy NhơnAC530632Hội Bình07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt30Điện Lực Quy NhơnAC530635Hội Tân 2A07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt31Điện Lực Quy NhơnAC530636Hội Thành 307:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt32Điện Lực Quy NhơnAC530639Nam Nhơn Phước07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt33Điện Lực Quy NhơnAC539089Hải Giang07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt34Điện Lực Quy NhơnAH531011TBA Xử Lý nước thải07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt35Điện Lực Quy NhơnAH539330TBA Chiếu sáng nam Nhơn Phước07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt36Điện Lực Quy NhơnAH539331TBA Công an Nhơn Hội07:00 ngày 16/09/202215:30 ngày 16/09/2022Dựng cột sang đường dây 22kVĐã duyệt37Điện Lực Phú PhongDC532035TBA Vân Tường07:15 ngày 16/09/202211:30 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 0,4kV từ C101 đến C116 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Vân Tường -XT472/C71 (theo yêu cầu BQLDA ĐT XD huyện Tây Sơn)Đã duyệt38Điện Lực Phú PhongDC538052TBA Vân Tường 207:15 ngày 16/09/202211:30 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 0,4kV từ C101 đến C116 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Vân Tường -XT472/C71 (theo yêu cầu BQLDA ĐT XD huyện Tây Sơn)Đã duyệt39Điện Lực Phú PhongDC532035TBA Vân Tường10:00 ngày 16/09/202211:30 ngày 16/09/2022Thay dây 0,4kV từ cột TBA Vân Tường đến C101 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Vân Tường – XT472/C71 (theo yêu cầu BQLDA ĐT XD huyện Tây Sơn)Đã duyệt40Điện Lực Phú PhongDC532027TBA Trường Định13:30 ngày 16/09/202217:00 ngày 16/09/2022Di dời ĐZ 0,4kV Từ C106/7/1B đến C106/7/3B ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Trường Định – XT472/C71 (theo yêu cầu BQLDA ĐT XD huyện Tây Sơn)Đã duyệt

Đọc thêm:  Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 27/9

 

Khắc phục sự cố do mưa bão. Ảnh: TTXVN phát

 

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: 

https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien